sęp.

193 teksty – auto­rem jest sęp..

Jakże dziw­ne jest żywić niena­wiść do ko­goś, choć nie pa­mięta się już za co. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 września 2016, 22:24

Znajdź dla mnie, proszę, kryjówkę przed marzeniami.
Żebym się nig­dy nie prze­konała,
że żad­ne nie mogły się spełnić. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2012, 16:28

Od­chodzę.
Byś po­kochał mój za­pach wy­malo­wany fotografią. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 marca 2011, 21:50

Nie wy­rosłam z uroczych uśmiechów. Ty też te­go nie rób.
Są one światłem mus­kającym ser­ca ludzkie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 listopada 2010, 20:39

Dot­kli­wie mnie ra­ni,
gdy py­tam jak się czujesz,
A Ty, przez cier­niem uwiąza­ne gardło,
płaczesz słowami. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 3 listopada 2010, 22:13

Nie pot­ra­fię po­wie­dzieć jak wiel­ka jest mo­ja miłość do Ciebie.
Więc sta­ram się codzien­nie, byś nig­dy nie zwątpił w to,
że kocham Cię szalenie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 listopada 2010, 02:41

Kocham Cię za to, ja­ki jes­teś i za to, ja­ki nie jes­teś, cho­ciaż, pod wpływem te­go świata, mógłbyś być. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 sierpnia 2010, 09:33

Nie odchodź.
To zbrod­nia zab­rać szczęście, które sa­memu się dało. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 2 sierpnia 2010, 18:14

Na­wet jeśli jes­teś de­monem, proszę, obiecaj, że się dla mnie zmienisz.
Roz­paczli­wie pragnąc szczęścia uwierzę w każde Two­je, choćby naj­bar­dziej ewi­den­tne, kłamstwo. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 17 maja 2010, 11:27

Sen jest groteską. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 maja 2010, 11:13
sęp.

Slow, love, slow. Time's so fast. Now goes quickly, see Now it's past! Soon will come, Soon will last. Wait

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

7 września 2016, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jakże dziw­ne jest żywić [...]

6 września 2016, 22:31sęp. sko­men­to­wał tek­st Jakże dziw­ne jest żywić [...]

6 września 2016, 22:28$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jakże dziw­ne jest żywić [...]

6 września 2016, 22:26M44G sko­men­to­wał tek­st Jakże dziw­ne jest żywić [...]

13 maja 2014, 13:57sęp. sko­men­to­wał tek­st Kamienie nie zmiękną od [...]